SPIA: „Monitorizarea stilului de viață a angajaților cu statut special”

„Monitorizarea stilului de viață a angajaților cu statut special” este genericul cursului de instruire la care participă angajații Poliției de Frontieră începând de astăzi, 8 februarie a.c. Acesta este organizat și desfășurat de către Serviciul Protecției Interne și Anticorupție al MAI în cooperare cu reprezentanții IGPF.

Cursul de instruire cuprinde mai multe sesiuni de informare privind subiectul de referință prin care se urmărește nu doar furnizarea unor date, elemente sau a unui text normativ, dar și aplicarea corectă și eficientă a informațiilor de către unitatea de monitorizarea în raport cu stilul de viață a angajatului PF și invers.

În procesul de iniţiere se ține cont de obiectivele şi principiile monitorizării stilului de viaţă al poliţistului, drepturile şi obligaţiile participanţilor, procedura şi rezultatele monitorizării. De remarcat este conduita angajatului, care trebuie să corespundă conform cerinţelor stabilite în Codul de etică şi deontologie al poliţistului de frontieră. Acestea sunt doar unele dintre subiectele prezentate de către formatori, care au subliniat pe parcursul lecției relevanța organizării cursului respectiv.

Conform programului, până la sfârșitul lunii curente sunt preconizate întâlniri cu angajații Poliției de Frontieră în toate subdiviziunile instituției.