RED Union Fenosa obligată să achite o amendă în bugetul de stat

.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. a fost obligată să achite în bugetul de stat o amendă de peste 11 mii de lei, după ce Curtea Supremă de Justiție a emis o decizie irevocabilă, prin care a menținut Decizia Plenului Consiliului Concurenței, care a calificat acțiunile Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. drept încălcare a legislației concurențiale. Astfel, Consiliul Concurenței a stabilit drept abuz de poziție dominantă pe piaţă, acţiunile Î.C.S. ,,Red Union Fenosa” prin care a fost inclusă în avizul de racordare, eliberat întreprinderii S.C. ,,Magic Cons” S.R.L., cerinţa transmiterii cu titlu gratuit a instalaţiilor electrice construite pentru refacerea tranzitului afectat ca urmare a racordării respectivului solicitant la reţea.

Prin Decizia Curții Supreme de Justiție din 05.09.2018 s-a constatat legalitatea acțiunii înaintate de Consiliului Concurenței împotriva Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. privind încasarea venitului obținut ca urmare a încălcării legislației din domeniul concurenței. Astfel, Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. urmează să achite în bugetul de stat o amendă în mărime de 11046,01 lei pentru încălcarea legislației din domeniul concurenței. Decizia este irevocabilă.

Lasă un răspuns