Declarațiile privind impozitul pe venit pot fi prezentate până pe 26 martie

Declarațiile privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2017 vor fi prezentate până la data de 26 martie 2018, întrucât 25 martie este zi de odihnă. Data de 26 martie este valabilă și pentru agenții economici care aplică regimul fiscal general – 12% din venitul impozabil.

Totodată, către data de 26 martie survine termenul de achitare a impozitului pe venit în rate aferent anului 2018 pentru primul trimestru pentru persoanele juridice, persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, persoanele care practică activitate profesională și cele care practică activitate independentă.

Pentru persoanele fizice cetățeni și cetățeni străini sau apatrizi care au obținut statutul de rezident al Republicii Moldova (se află pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile), termenul de depunere a declarației privind impozitul pe venit și de achitare a obligațiilor suplimentare aferente venitului obținut, din anul precedent, este 30 aprilie, dar în anul curent se extinde până la data de 2 mai, ținând cont că data de 30 aprilie este zi de odihnă.

Obligația de prezentare a Declarației privind impozitul pe venit o au persoanele care nu desfășoară activitate de întreprinzător, în următoarele condiții:

– obţin venit impozabil din surse altele decît salariul, cu excepţia cazurilor în care obţin venituri impozabile doar din plăţile primite conform art.90, care depăşeşte suma scutirii personale de 10 620 lei pe an, acordate conform art.33 alin.(1);

– obţin venit impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte suma de 31 140 lei pe an, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă;

– obţin venituri impozabile atît sub formă de salariu, cît şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte 31 140 lei pe an;

– obţin venit impozabil care depăşeşte suma de 31 140 lei pe an doar din plăţile primite conform art.90;

– direcționează un cuantum procentual de 2% din impozitul pe venit calculat anual la buget.

Nu sunt supuse declarării veniturile obținute pe parcursul anului 2017 din care s-a efectuat reținerea finală (dividende, royalty, câștigurile de la jocurile de noroc etc.).

Pentru persoanele fizice, impozitul pe venit pentru anul fiscal 2017, se determină conform cotelor stabilite la art.15 lit. a) din Codul fiscal, în mărime de:

– 7% din venitul anual impozabil ce nu depășește suma de 31 140 lei;

– 18% din venitul anual impozabil ce depășește suma de 31 140 lei.

La calcularea obligației fiscale pentru anul 2017, contribuabilii persoane fizice cetățeni beneficiază de scutirile prevăzute de Codul fiscal. Suma scutirii personale pentru anul 2017 constituie 10 620 lei. Este de menționat, că persoanele aflate în relații de căsătorie sunt în drept să beneficieze de scutirea pentru soție/soț în aceiași mărime.

Pe lângă aceasta, Codul fiscal stabilește un nivel majorat al scutirii personale, în sumă de 15 840 lei pe an, pentru anumite categorii de persoane, și anume:

– participanții la acțiunile de lichidare a consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl;

– părinții și soțiile (soții) participanților căzuți sau dați dispăruți în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, cât și în acțiunile din Republica Afganistan;

– invalizii ca urmare a participării la acțiunile de luptă menționate mai sus;

– invalizii de război, din copilărie și cei de dezabilitate severă și acută;

– pensionarii – victime ale represiunilor politice.

Totodată, mărimea scutirii pentru persoanele întreținute constituie 2 340 lei.

Lasă un răspuns