Asociația pentru Bioenergie din Moldova va finanța plantarea a 26 de hectare de salcie energetică

Agenţia pentru Bioenergie din Moldova a lansat un concurs de selectare a antreprenorilor care vor beneficia de sprijin financiar. Preşedintele Asociaţiei de Bioenergie din Moldova, Vladimir Bragaru a menţionat că proiectul va impulsiona dezvoltarea sectorului de biocombustibil, prioritară fiind zona de Sud, unde există un număr mai mic de producători de peleţi şi brichete.
„Ne așteptăm să impulsionăm dezvoltarea sectorului de biocombustibil solid prin asigurarea cu materie primă a producătorilor de brichete și peleți sau a celor consumatori care vor consuma direct tocătura de salcie. Tot în cadrul acestui proiect este planificată crearea a câtorva platforme de colectare a deșeurilor agricole în zonele respective pentru a stimula colaborarea între producătorii de biocombustibil solid și agricultorii care dispun de aceste deșeuri agricole, cum ar fi deșeurile din livezi sau în urma prelucrării viței de vie”, a menționat Vladimir Bragaru.

Totodată, acesta a precizat că acest proiect este destinat, în special, pentru a facilita producerea materiei prime în zona de Sud a Republicii Moldova, fiind o zonă specifică cu suprafețe mai mici de pădure.

Antreprenorii selectați urmează să cofinanțeze lucrările de pregătire a terenului și să asigure îngrijirea plantației. Cele 26 de hectare de salcie energetică ce urmează a fi plantate vor acoperi necesarul pentru încălzirea unei suprafeţe totale de nouă mii de metri pătraţi pe întreg sezonul de încălzire.

Proiectul Energie si Biomasa, etapa a doua, cu un buget total de 9,41 milioane de euro este implementat de Fondul Națiunilor Unite Pentru Dezvoltare. Acesta vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

Lasă un răspuns