Pentru a obține produse agricole ecologice, agricultorii moldoveni vor trece la mijloace biologice de protecție a plantelor

Agricultorii moldoveni vor trece treptat la mijloace biologice de protecţie a plantelor, pentru a obţine produse agricole ecologice şi cu o valoare nutritivă ridicată. Aceasta este una dintre prevederile Programului Naţional de protecţie integrată a plantelor, intrat în vigoare la 9 februarie. Autorităţile vor aloca 8,1 milioane de lei pentru implementarea acestuia.
Principalele acțiuni se referă la promovarea reducerii cantității produselor de uz fitosanitar, utilizate la 1 ha de suprafață agricolă şi optimizarea tratamentelor fitosanitare a culturilor agricole, pentru a diminua reziduurile de pesticide şi nitraţi în producţia agricolă. Astfel, o mare parte din banii alocaţi pentru implementarea Programului vor fi destinaţi dezvoltării afacerilor de producere a mijloacelor biologice de protecţie a plantelor.

„La nivel de ţară noi avem două laboratoare care produc astfel de mijloace biologice. Ne propunem să susţinem aceşti producători, ca să-şi mărească capacitatea de producţie și să asigure agricultorii cu mijloace biologice autohtone”, a spus șefa Direcției politici în domeniul protecției plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Veronica Tertea.

Programul este cu titlu de recomandare pentru producătorii agricoli. Obiectivul final este asigurarea unui mediu sănătos de viață, dezvoltarea agriculturii durabile şi asigurarea consumatorilor cu produse vegetale calitative şi sigure.

Programul Național de protecție integrată a plantelor este un document de politică strategică pe termen lung şi urmează a fi realizat în perioada 2018-2027.

Lasă un răspuns