Divorțul la notar va fi posibil în curând

Guvernul a aprobat astăzi proiectul Legii privind procedura notarială.Documentul prevede că cererea de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor poate fi depusă la orice notar, în baza acordului comun al soţilor și în prezența ambilor soți sau în prezența unuia dintre soți, dacă notarului anterior i-a fost comunicat acordul autentic al celuilalt soț de desfacere a căsătoriei şi examinare a cererii în absenţa sa, scrie bizlaw.md.
Cererea de desfacere a căsătoriei se întocmeşte în scris. Modelul cererii de divorţ se aprobă de Ministerul Justiţiei. Adiţional, în cerere, soţii pot opta pentru soluţionarea concomitentă pe cale amiabilă a modului de participare a părinţilor la educaţia copiilor, stabilirea locului de trai al acestora, plata pensiei de întreţinere sau partajul averii comune dobândite în perioada căsătoriei. În acest scop, părţile declară notarului pe propria răspunde despre existenţa copiilor minori sau concepuți. În cazul în care soţii au copii minori, concomitent cu desfacerea căsătoriei se autentifică acordul soților cu privire la stabilirea pensiei de întreţinere a copiilor minori şi cu privire la locul de trai al copiilor minori după divorț.

La cererea de desfacere a căsătoriei se anexează copiile legalizate ale certificatelor de naştere ale soţilor şi ale copiilor minori existenți, copiile actelor de identitate ale soților. Odată cu depunerea cererii, soţii vor prezenta notarului certificatul de căsătorie în original emis de autorităţile competente ale Republicii Moldova şi o copie legalizată a acestuia. Originalul certificatului de căsătorie se reţine de către notar.

La momentul înregistrării cererii, notarul acordă soţilor, potrivit prevederilor Codului familiei, un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de desfacere a căsătoriei. Acest termen poate fi prelungit, cu acordul soților, cu maximum 30 de zile.

La expirarea lui, dacă soţii și-au exprimat consimţământul liber şi neviciat, şi sunt îndeplinite, cumulativ, şi celelalte condiţii legale prevăzute de Codul familiei pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor, notarul emite încheierea de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor. Notarul consemnează data desfacerii căsătoriei, numele de familie pe care foştii soţi le vor purta după divorţ și, după caz, mențiunile privind acordul parental referitor la plata pensiei de întreținere, stabilirea locului de trai al minorilor, modalitatea de partajare a bunurilor comune. Încheierea de desfacere a căsătoriei se emite în 5 exemplare și produce efectul juridic al unui act de stare civilă de desfacere a căsătoriei (divorț).
În termen de 3 zile de la data emiterii încheierii de desfacere a căsătoriei prin acordul soților, notarul transmite organului de stare civilă teritorial, pentru efectuarea înregistrării actului de stare civilă, împreună cu taxa de stat pentru înregistrarea actelor de stare civilă, două originale ale încheierii și originalul certificatului de căsătorie și, după caz, autorității tutelare de la locul de trai al acestuia – o copie legalizată a încheierii. Câte un original al încheierii se eliberează părților și un original al încheierii se reține de notar în arhiva notarială.

În cazul în care nu vor fi îndeplinite, cumulativ, condiţiile legale prevăzute de Codul familiei pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor, notarul va emite o încheiere de respingere a cererii de desfacere a căsătoriei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *